Začněme od Adama – tedy zdroje vody

Budeme-li postupovat směrem, od míst, kterými voda přichází, až po místa, kudy odchází, logicky se dostaneme nejdříve ke zdroji pitné vody. Začněme nejdříve tam, kde voda pro naše domácí potřeby „pramení“. Zejména ve venkovských oblastech jsou to často ještě soukromé studny, ať už kopané, nebo v posledních desetiletích spíše vrtané. I tyto zdroje potřebují svoji read more ...

Budeme-li postupovat směrem, od míst, kterými voda přichází, až po místa, kudy odchází, logicky se dostaneme nejdříve ke zdroji pitné vody. Začněme nejdříve tam, kde voda pro naše domácí potřeby „pramení“. Zejména ve venkovských oblastech jsou to často ještě soukromé studny, ať už kopané, nebo v posledních desetiletích spíše vrtané. I tyto zdroje potřebují svoji péči. Ať už jde o pravidelné rozbory nezávadnosti vody, jejich desinfekci, čištění, nebo celkovou revizi stavu například studny, kterou jsme zdědili, či koupili společně s domkem.

Studna versus vodovod

Není nad opravdu čistou, pramenitou vodu, pokud je opravdu nezávadná a její chemické složení je příznivé nejen pro lidský organismus, ale i běžné domácí spotřebiče, počínaje bojlerem na ohřev vody, pokračujíce přes pračky, myčky a zařízení koupelny, a varnými konvicemi konče. Někdy ale je naopak výhodnější použít veřejný vodovod a kanalizační veřejnou síť, pokud to podmínky umožňují.